Chính Sách Bảo Mật

Chính sách này đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ chức truy cập và/hoặc giao dịch tại trang web của chúng tôi.

Địa chỉ trang website của chúng tôi là: https://w88casino.co/

Mục đích thu thập thông tin

Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân, tổ chức truy cập và giao dịch trên trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc giao dịch trên trang web, khách hàng được hiểu là đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, bao gồm các phiên bản sửa đổi, bổ sung. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày thông báo trên trang web.

Quy định cụ thể tại W88Casino

Phạm vi thu thập thông tin

Tùy theo từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do thông tin cung cấp không chính xác, không được cập nhật hoặc giả mạo.

Khách hàng đồng ý cho chúng tôi ghi âm và lưu giữ nội dung các cuộc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng (Bản ghi âm).

Cam kết lưu trữ và bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin của khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và chúng tôi đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin của khách hàng.

W88casino cũng thường xuyên hợp tác với các chuyên gia bảo mật để cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng, đảm bảo tính an toàn cho thông tin của khách hàng.

Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

Đối với các tài khoản hiện hành, chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản. Đối với các tài khoản đã đóng, chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của khách hàng trong tối đa 12 tháng. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và thói quen khi truy cập trang web.
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng.
  • Liên lạc, giải quyết các vấn đề với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Liên kết với các trang web khác

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản trên bất kỳ trang web nào khác, ngoại trừ trang web chính thức của chúng tôi. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi truy cập vào trang web của chúng tôi từ các trang web khác không phải trang web chính thức.

Chia sẻ thông tin khách hàng

W88casino.co không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hoặc khi việc cung cấp thông tin là cần thiết để chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với chúng tôi.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các bên thứ 3 là đối tác của chúng tôi.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo.

Quyền lợi khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập và sửa lỗi thông tin cá nhân mà không mất phí. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của trang web. Điều này nhằm tăng cường trải nghiệm bảo mật và giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, sở thích

Tin Tức Mới

© Copyright 2024 W88 Casino
Powered by WordPress | Mercury Theme