Miễn Trừ Trách Nhiệm

Người dùng truy cập website https://w88casino.co sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau. Bạn cần đọc kỹ trước khi sử dụng các dịch vụ trên trang này.

Thuật ngữ

 • “Người dùng” là người truy cập trang web.
 • “w88casino.co” là đội ngũ của W88 Casino Trực Tuyến

Điều khoản sử dụng

 • Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau.
 • W88 Casino Trực Tuyến có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Các khu vực nhất định của trang web có thể có các điều khoản sử dụng riêng. Nếu có xung đột, điều khoản sử dụng dành riêng cho khu vực đó sẽ được ưu tiên.

Chấm dứt truy cập

W88 Casino có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản liên quan đến việc từ chối bảo hành, tính chính xác của thông tin và bồi thường sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt. Chúng tôi có thể theo dõi quyền truy cập vào trang web.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung của trang web này đều thuộc sở hữu độc quyền của W88 Casino.

Bản quyền được bảo hộ theo luật pháp hiện hành.

Nội dung trên trang web gồm:

 • Phần mềm
 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Đồ họa
 • Video
 • Âm thanh

Không được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ trang web này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của W88 Casino Trực Tuyến.

Mọi hành vi vi phạm bản quyền đều có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Từ chối bảo hành

W88 Casino không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, nhưng không giới hạn, những lời cam kết về khả năng bán được và sự phù hợp với một mục đích cụ thể, liên quan đến bất kỳ thông tin, dữ liệu, báo cáo hoặc sản phẩm nào trên trang web.

W88 Casino Trực Tuyến sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của người dùng hoặc mất dữ liệu do tải bất kỳ nội dung, tài liệu nào từ Trang web.

Thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của trang web bất kỳ lúc nào. W88 Casino Trực Tuyến có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web. Các thay đổi như vậy có hiệu lực ngay sau khi thông báo.

Giới hạn trách nhiệm

Casino Trực Tuyến W88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường và bảo vệ vô hại Casino Trực Tuyến W88 khỏi bất kỳ tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí nào.

Tính chính xác của thông tin

Thông tin trên trang web được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy. Casino Trực Tuyến W88 từ chối mọi bảo đảm về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc đầy đủ của thông tin đó.

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của người dùng rất quan trọng đối với W88Casino. Thông tin do người dùng cung cấp sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Casino Trực Tuyến W88 có quyền sử dụng thông tin để cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực tuyến được cá nhân hóa.

Liên kết bên ngoài

Trang web cung cấp liên kết đến trang web của bên thứ ba. Người dùng đồng ý rằng W88 Casino không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung của các trang web đó. Người dùng phải tự mình xem xét các chính sách quyền riêng tư và các vấn đề khác trước khi sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do người dùng gây ra khi giao dịch với các bên thứ ba.

Tin Tức Mới

© Copyright 2024 W88 Casino
Powered by WordPress | Mercury Theme